โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market ) #R2M2018 กิจกรรม Boot Camp 1

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market )#R2M2018
กิจกรรม Boot Camp 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 Continue reading “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market ) #R2M2018 กิจกรรม Boot Camp 1”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”  ณ Tuber co-working space  ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Continue reading “ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup””