ข่าวสาร

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market ) #R2M2018 กิจกรรม Boot Camp 1

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market )#R2M2018
กิจกรรม Boot Camp 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSC) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรมวันแรกเริ่มต้นด้วย พิธีเปิดโครงการและการบรรยาย แนะนำบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต่อด้วยกิจกรรมการแข่งขันประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 25 ทีม
กิจกรรมในวันที่สอง เป็นกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมเเข่งขัน ระดับมหาวิทยาลัย และการบรรยาย หัวข้อ Business Model

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ R2M จัดขึ้นเพื่อประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจระดับประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนักศึกษาภาคใต้ เข้าแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษามาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ

ข่าวสารล่าสุด

PSUSP เปิดรับสมัคร “นักพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรม” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ได้แก่

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน