เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด

ข่าวสาร

IPOP ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ตามที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว. ม.อ.”

ขณะนี้ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาผลตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ >> ประกาศ ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ IPOP