เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
ข่าวสาร

เปิดรับข้อเสนอโครงการ “Pre-Talent Mobility”

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ “Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563” รอบที่ 2

.

▪️ Talent Mobility : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ▪️

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– นักวิจัย สามารถเสนอ 1 โครงการ / 1 ท่าน / 1 สถานประกอบการ

– ลักษณะของงาน เป็นการศึกษาเบื้องต้นหรือศึกษาความเป็นไปได้ของงานร่วมเอกชนนั้น

– ไม่จำกัดขนาดของสถานประกอบการ

.

สมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มhttps://docs.google.com/forms/d/1NN6wGigpi8fNPfGeR7DyC8hix-Vmj623PuZQ6yZaJ2A/viewform?fbclid=IwAR30dqqlCt0IXrfM17LncR-wug5O9Sy95JM0-kgv7rgGyhMBExuzE90jx-A&edit_requested=true
.
‼️ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 ‼️

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Facebook : https://www.facebook.com/Talent-Mobility-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-102075634782326/
Tel. 09-2269-1885 (คุณปอชญา) , 08-8226-0415 (คุณกุลจิรา)
Email : tm.ch.southern@gmail.com

ข่าวสารล่าสุด

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง