ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นเครื่องหมายการค้า”

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญา

แบบ Online Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

Continue reading “ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เทคนิคการสืบค้นเครื่องหมายการค้า””