เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
ดาวโหลด
ข่าวสาร

รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม “โครงการ OTOP 2563”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเมืองรองภาคใต้ตอนล่าง

เข้าร่วม “โครงการ OTOP 2563”

.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

ผู้ประกอบการ OTOP หรือผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน OTOP ในจังหวัดเมืองรองภาคใต้ตอนล่าง

(ตรัง สตูล พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ผู้ประกอบการต้องเป็นกลุ่มอาหาร และกลุ่มหัตถกรรม

.

ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

▶️ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

▶️ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

▶️ การพัฒนาเครื่องหมายการค้า

.

สมัครได้ที่ : https://forms.gle/1xqa2iiHLLNyxgj66

**รับจำนวนจำกัด**

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

กลุ่มหัตถกรรม : 063-3608444 (คุณแพร)

กลุ่มอาหาร : 083-6567156 (คุณไลล่า) , 095-0696450 (คุณวิ)

ข่าวสารล่าสุด

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” “เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด)” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน