ข่าวสาร

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” “เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด)” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

.

เปิดรับสมัคร : 22 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563

สอบถามรายละเอียด : 0-7485-9509  (หมายเลขภายใน 02-1221)

**ในวันและเวลาราชการ**

.

รายละเอียดการรับสมัคร >> HR63-26

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> HR63-01-02

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้