ข่าวสาร

ขอเชิญศิษย์เก่าม.อ. เข้าร่วมกิจกรรม “PSU Alumni Networking #2”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการศิษย์เก่า ม.อ. หรือผู้ที่สนใจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19

มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง หาทางออก และสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ใน กิจกรรม “PSU Alumni Networking #2”

.

พร้อมฟังบรรยายหัวข้อ “อุทยานวิทยาศาสตร์ ทางรอดธุรกิจยุค New Normal”

โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 18A ชั้น 18

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://forms.gle/je88kiUVmv9bnUs77

*** ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ***

.

ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย : ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงในด้านต่างๆ

‼️ รับจำนวนจำกัด ‼️

.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณภาสกร โทร : 089-8240062

Line ID : pasakorncoso

ข่าวสารล่าสุด

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” และ “ช่างเทคนิค (ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” และ “ช่างเทคนิค (ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” “เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด)” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน