ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญอาจารย์ ม.อ. เข้าร่วม “PSU Train The Trainer 2020”

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “PSU Train The Trainer 2020”
.
คอร์สต่อเนื่อง
• Design Thinking : 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563
• How to be a coach : 28 – 29 กันยายน 2563
• Lean Canvas : 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

.

!! ฟรีตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !!

**พิจารณาผู้ที่สะดวกเข้าร่วมได้ทั้ง 3 คอร์สก่อน**
.
รับสมัคร : วันนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม 2563 (หรือเมื่อผู้สมัครเต็มจำนวน)

สมัครได้ที่ >> https://bit.ly/2W9UhLW

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ที่ www.pseda.psu.ac.th และ www.facebook.com/psuseda

.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 081-2766264 (คุณอรวรรณ)

Email : psuseda@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/psuseda

Website : www.pseda.psu.ac.th

ข่าวสารล่าสุด

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” และ “ช่างเทคนิค (ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย” และ “ช่างเทคนิค (ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสาร)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” “เจ้าหน้าที่การตลาด (สื่อสารการตลาด)” และ “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน