PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Continue reading “PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด””