ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การผลิตผลไม้ลอยแก้ว: สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “การผลิตผลไม้ลอยแก้ว: สละแช่เยือกแข็งด้วยเทคนิคไอคิวเอฟ”
.
📅 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00–16.00 น.
📍 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
!! ค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท !!
“ชำระค่าบริการได้ที่ บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-506257-0
ชื่อบัญชี เงินบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)
โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: Itp.psuscipark@gmail.com”
.
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
🧊 ผู้ประกอบการที่สนใจประกอบธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
👩🏻‍🌾 เกษตรกรที่ปลูกสละและต้องการแปรรูปสละเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของท่าน
โดยผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขอคำปรึกษาด้านนวัตกรรม
💢 สมัครได้ที่ : https://forms.gle/7TosVJgsrmgd9bZV7
ปิดรับสมัครวันที่ 7 เมษายน 2564

.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7485-9500
Email: Itp.psuscipark@gmail.com

ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ธุรกิจอาหารที่น่าจับตามองในช่วง COVID-19

ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์ธุรกิจอาหารที่น่าจับตามองในช่วงวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ฟาร์มสู่โต๊ะอาหารหรือ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน