ข่าวสาร / กิจกรรม

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility Clearing House ภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมการลงนามความร่วมมือ และการชี้แจงโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันนี้ 20 กันยายน 2560 ทางศูนย์อำนวยความสะดวก

อ่านต่อ