เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด

ข่าวสาร / กิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

อ่านต่อ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน” (เพิ่มเติม)

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง

อ่านต่อ