ข่าวสาร / กิจกรรม

STSP Photo Contest 2020

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการประกวดถ่ายภาพอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

อ่านต่อ