ข่าวสาร / กิจกรรม

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

อ่านต่อ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เชิงเทคนิค) ตำแหน่ง “ช่างอิเล็กทรอนิกส์” และ “นักวิทยาศาสตร์”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน

อ่านต่อ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

อ่านต่อ

PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พื้นที่นิทรรศการ)”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน

อ่านต่อ