ข่าวสาร / กิจกรรม

IDC รับสมัครผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม “ผลิตภัณฑ์” โดยใช้อัตลักษณ์วัฒนธรรม “ชิโน-ยูโรเปียน”

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IDC) เปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ

อ่านต่อ

IPOP รับสมัครผู้ที่สนใจอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ “การยกร่างคำขอสิทธิบัตร & อนุสิทธิบัตร”

ครั้งแรกกับหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ แบบ Online Learning อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

อ่านต่อ

PSUSP เปิดรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน”

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ เพื่อปฏิบัติงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านต่อ