เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “นักทรัพย์สินทางปัญญา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 3 ราย และขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกจากวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Invention ชั้น 12 อุทยานวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (นักทรัพย์สินทางปัญญา)

IPOP เปิดรับสมัครประกวด LOGO หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University)

Continue reading “IPOP เปิดรับสมัครประกวด LOGO หน่วยงาน”

PSU-BIC ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

Continue reading “PSU-BIC ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ”